Category Archive : Wiadomości

Różycki – geneza nazwiska

Nazwisko pochodzi od nazwy miejscowej Różyce z byłego powiatu łowickiego i łęczyckiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IX,  s. 873. Pochodzenie nazwiska można także łączyć z wyrazem róża ‘gatunek kwiatu’ lub imieniem Róża. Nazwę osobową Różycki odnotowano na terenie Polski już w 1420 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 368.